Jeg kan bli litt bekymret folk noen ganger

Ja, det bekymrer jeg om verden noen ganger. Men det meste jeg bekymre folk jeg liker. Nå kanskje jeg ikke måtte gjøre det for alltid. I de fleste tilfeller kan de håndtere selv også, men min innsats og verden som helhet ikke jeg kan gjøre mye om deg selv. Det lønner seg i hvert fall ikke å gå rundt med en generell bekymring, betyr det ikke har noen bruk for. I slike tilfeller er det mye bedre å gjøre noe konkret om det. Donere til et fond eller kanskje starte med noe veldedighetsarbeid. Men jeg har ikke helt tid til det. Akkurat nå er det mye på mitt bord, kan man si. Det er mer eller mindre opptatt hele tiden. Jeg knapt har tid til å opprettholde min (riktignok hobby-relatert) forskningsinnsats rundt benskjørhet, som jeg synes er veldig uheldig. Så det var sikkert ikke før. På et tidspunkt hadde jeg tid eller energi overhodet. Selv om det er klart, er tider endrer kurset.